ทิศมงคล สีมงคล ฤกษ์ดี กันยายน 2566 โดย มวยไผทอง

ทิศมงคล สีมงคล ฤกษ์ดี กันยายน 2566 โดย มวยไผทอง

ทิศมงคล สีมงคล ฤกษ์ดี กันยายน 2566 โดย มวยไผทอง

เข้าสู่เดือนที่เก้าของปี มวยบัตรทอง แนะนำ ทิศมงคล สีมงคล และฤกษ์ดีเดือนกันยายน โดยแยกออกเป็นแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทุกวัน

ทิศมงคล สีมงคล และเวลาอันเหมาะสม
เดือนกันยายน 0

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีมงคล : สีส้ม สีฟ้า สีน้ำเงิน
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เทา ม่วง ดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับเดือน ขึ้น ค่ำ ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีนำโชค: สีม่วง สีฟ้า สีดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว ครีม

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันที่ ของเดือนจันทรคติ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีนำโชค : แดง เหลือง ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: น้ำเงิน น้ำเงิน สีส้ม

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี: 0.-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีนำโชค : ฟ้า ชมพู เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: แดง, เงิน, เทา

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีนำโชค : เขียว ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: ขาว เหลือง น้ำเงิน

วันพุธที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ข้อควรระวัง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ม่วงอ่อน เขียว คราม
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ชมพู แดง

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับเดือน ขึ้น ค่ำ ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีนำโชค : น้ำตาล เทา แดง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีม่วง สีดำ สีชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพระ)

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีนำโชค: สีเหลือง สีฟ้า สีส้ม
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับเดือน ขึ้น ค่ำ ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีนำโชค : ฟ้า ม่วง ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เหลือง ขาว เขียว

วันอาทิตย์ที่ 0 กันยายน 0
ตรงกับเดือน 0 ขึ้น 0 ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศตะวันตก
สีนำโชค : แดง ขาว เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีน้ำตาล สีส้ม สีฟ้า

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับเดือน ขึ้น ค่ำ ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ข้อควรระวัง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ฟ้า ฟ้า เหลืองมะนาว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีแดง สีเงิน

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับเดือน ขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีนำโชค : ดำ ชมพู น้ำตาล
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ขาว ครีม น้ำเงิน

วันพุธที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ข้อควรระวัง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีนำโชค : น้ำเงิน เขียว ดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : แดง, ชมพู

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน ปีเถาะ (วันพระ)

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีนำโชค : ส้ม แดง น้ำเงิน
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ดำ ม่วง ชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีนำโชค : น้ำเงิน เหลือง น้ำตาล
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน
ตรงกับวันที่ เดือน 0 ปีเถาะ

เวลาดี: 0.-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันตกเฉียงใต้
ข้อควรระวัง: ทิศตะวันออก
สีนำโชค : ชมพู ม่วง เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว ครีม

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันที่ แรม 0 ค่ำ ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีนำโชค : แดง ขาว เขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: น้ำเงิน น้ำเงิน สีส้ม

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันที่ แรม 0 ค่ำ ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ข้อควรระวัง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ชมพู ฟ้า น้ำเงิน
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: แดง เทา สีเงิน

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีนำโชค : เขียว ชมพู ดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ขาว ครีม น้ำเงิน

วันพุธที่ 0 กันยายน 0
ตรงกับวันที่ เดือน 0 ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันตก
ข้อควรระวัง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีนำโชค : สีม่วง สีส้ม สีเขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ชมพู แดง

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีนำโชค : แดง ส้ม เหลือง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ดำ ม่วง ชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ (วันพุทธ)

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-0.00 น. และ 0.-0.00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีนำโชค: สีส้ม สีฟ้า สีเขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เทา ม่วง ดำ

วันเสาร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีชวด

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีนำโชค : น้ำเงิน ม่วง ดำ
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว ครีม

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น 0 ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ 0.-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีนำโชค : เหลือง แดง ชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: น้ำเงิน น้ำเงิน สีส้ม

วันจันทร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ตะวันตกเฉียงใต้
ข้อควรระวัง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีมงคล : ฟ้า น้ำเงิน เหลือง ทอง
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: แดง เทา สีเงิน

วันอังคารที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออก
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศเหนือ
สีนำโชค : ชมพู แดง เขียว
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: น้ำเงิน น้ำเงิน ขาว

วันพุธที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

ช่วงเวลาดีๆ : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศใต้
ข้อควรระวัง: ตะวันออกเฉียงใต้
สีนำโชค : เขียว, ดำ, เทา
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : ชมพู แดง

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

เวลาดี: 0.-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : .-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงใต้
สีนำโชค : เหลือง แดง ส้ม
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีม่วง สีดำ สีชมพู

วันศุกร์ที่ กันยายน 0
ตรงกับวันขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ (วันพระ)

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ตะวันตกเฉียงเหนือ
สีนำโชค : สีน้ำตาล สีส้ม สีชมพู
สีที่ควรหลีกเลี่ยง: สีเทา สีเงิน สีดำ

วันเสาร์ที่ 0 กันยายน 0
ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน 0 ปีเถาะ

เวลาดี: .-.00 น. และ .-.00 น.
เวลาแบน : 0.-0.00 น. และ .-.00 น.
ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางข้อควรระวัง: ทิศใต้
สีนำโชค : ม่วง น้ำเงิน น้ำเงิน
สีที่ควรหลีกเลี่ยง : เขียว ขาว เหลือง

ติดตามมวยผาทองช่องทางอื่นๆได้ที่

  • เฟซบุ๊ก : Mouygolcr
  • IG : Mouygolcr
  • ไลน์ : @mouygolcr
  • YouTube : ช่อง Mouygolcr

admin